Info vedr. køb af medlemsindskud

Inden betaling af et medlemsindskud kan finde sted vil et kommende medlem skulle mødes personligt med et bestyrelsesmedlem, som vil fortælle om reglerne i foreningen og samtidig bedømme og godkende det kommende medlem.

Det kræves at det kommende medlem har fast dansk folkeregisteradresse. Fremviser de sidste 3 mdr. lønsedler, samt en ren straffeattest. Man skal have haft fast folkeregisteradresse i Danmark i 5 år.

Når det kommende medlem er blevet godkendt, indbetales pengene på foreningens konto eller til det nuværende medlem. (Hvis det er et medlemsindskud, der videre sælges, så skal det nuværende medlem lave et overdragelsesdokument, hvor der står at det nuværende medlem overdrager grunden til det kommende medlem. Dette dokument skal bestyrelsen have en kopi af).

Herefter vil formand eller kasserer skrive en lejekontrakt med det kommende medlem.

medlemsindskud er følgende:

lille grund: 47.000 kr.

mellem grund: 59.000 kr.

stor grund: 78.000 kr.